Ongevallenonderzoek

Een ongevallenonderzoek kan bestaan uit een handhavingsonderzoek en/of een veiligheidsonderzoek.

Handhavingsonderzoek door de ILT

Handhavingsonderzoeken worden uitgevoerd door de ILT. Bij handhavingsonderzoeken worden meldingen over scheepsongevallen en arbeidsongevallen onderzocht om de naleving te bevorderen. Dat kan met voorlichting, sancties of herstelmaatregelen. Het handhavingonderzoek richt zich op scheepsbeheerders en reders, maar middels tuchtrecht of strafrecht ook op officieren op Nederlandse zeeschepen.

Veiligheidsonderzoek door de OVV

Veiligheidsonderzoek van scheepsongevallen en letsel van opvarenden op zeeschepen is de taak van de 'Onderzoeksraad voor Veiligheid' (OVV). De OVV heeft een onderzoeksverplichting voor ernstige ongevallen. De OVV kan ook bij minder ernstige ongevallen onderzoek doen.

Wanneer de OVV geen onderzoek instelt, dan kan de ILT een onderzoek starten. Dan moet er een goede scheiding tussen veiligheidsonderzoek en handhavingsonderzoek zijn. Bij een goed veiligheidsonderzoek komt namelijk alle informatie boven tafel. De verstrekker van de informatie zal daartoe bereid zijn als deze informatie bij de handhaving niet tegen hem gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in een rechtzaak bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

De ILT doet geen veiligheidsonderzoek

Informatie die de OVV verzamelt, kan niet gebruikt worden voor de handhaving. Informatie die de ILT verzamelt heeft die bescherming niet. Deze informatie kan door andere diensten zoals de Politie worden gebruikt voor handhavende maatregelen. Dat betekent dat de ILT voorlopig geen veiligheidsonderzoek doet.
De OVV en de ILT hebben verschillende rollen en kunnen niet zonder meer informatie delen. De OVV en de ILT doen daardoor soms gelijktijdig onderzoek naar hetzelfde scheepsongeval. De OVV doet dan een veiligheidsonderzoek; de ILT een handhavingsonderzoek. De bemanning moet dan aan twee onderzoeken meewerken.

Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart

De uitspraken van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart staan op de website van het Tuchtcollege.