Melden ongevallen zeevaart

Melden ongevallen zeevaart verplicht

Het melden van ongevallen op zeeschepen is in veel gevallen verplicht, zie de onderstaande tabel 'Meldplicht scheepsongevallen' voor meer informatie. 

Hoe melden
Ongevallen met zeeschepen moeten telefonisch bij de ILT worden gemeld via telefoon 088 - 489 00 00. De mogelijkheid om schriftelijk te melden is komen te vervallen. Dat is omdat op schriftelijke meldingen niet altijd adequaat gereageerd kan worden, terwijl de overheidsdiensten dat wel graag willen. Wanneer de ILT behoefte heeft aan meer gegevens, dan wordt contact met u opgenomen.