Melden ongevallen museumspoor en kabelbanen

Incidenten op museumspoorlijnen en kabelbanen kunnen worden gemeld bij het Meld- en Informatiecentrum van de ILT. Dat kan telefonisch of door het invullen van een meldformulier.

U kunt telefonisch melden via (088) 489 00 00 of door het invullen van het meldformulier. Kies voor de rubriek 'railvervoer' en 'diverse meldingen'. 

Meldingen over incidenten op het hoofdspoor worden gemeld bij de infrabeheerder Prorail.