Melden ongevallen museumspoor en kabelbanen

Incidenten op museumspoorlijnen en kabelbanen meldt u bij de ILT.

U kunt uw melding

  • telefonisch doen via (088) 489 00 00 of
  • u maakt gebruik van het meldformulier. Kies voor de rubriek 'railvervoer' en 'diverse meldingen'

Meldingen over incidenten op het hoofdspoor worden gemeld bij de infrabeheerder Prorail.