Rapporten voorvallen op het spoor

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op het spoor. Voor dat toezicht onderzoekt de Inspectie ook ongevallen en incidenten op dat spoor. Van belangrijke incidenten wordt een rapport opgesteld.

De publicatie van onderzoeksrapporten nodig is om een leereffect te bereiken. De rapporten worden zowel nationaal als internationaal gedeeld.

Onderzoeken naar botsingen en ontsporingen

Botsingen

Ontsporingen

Overige incidenten

Onderzoeken naar bijna-botsingen en bijna-ontsporingen

Stoptonendseinpassages

Themaonderzoeken

Treinen met gevaarlijke stoffen

Railinfrastructuur en onderhoud spoorwegen

Spoorwegvandalisme

Verkenning overvolle treinen

Vakbekwaamheid treindienstleiders/machinisten

Gladheid en detectieproblemen

Veiligheid bruggen en viaducten

Documenten van ProRail

Jaarverslagen spoorveiligheid

Zoekt u een document dat u niet op de website terugvindt? Stuur dan een mail aan de webredactie.