Rapporten voorvallen op het spoor

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op het spoor. Voor dat toezicht onderzoekt de Inspectie ook ongevallen en incidenten op dat spoor. Van belangrijke incidenten wordt een rapport opgesteld.

De publicatie van onderzoeksrapporten nodig is om een leereffect te bereiken. De rapporten worden zowel nationaal als internationaal gedeeld.

Onderzoeken naar botsingen en ontsporingen

Botsingen

Ontsporingen

Overige incidenten

Onderzoeken naar bijna-botsingen en bijna-ontsporingen

Stoptonendseinpassages

  • STS-passages 2014
  • STS-passages 2013
  • STS-passages 2012
  • STS-passages 2011
  • STS-passages 2010
  • STS-passages 2009
  • STS-passages 2008
  • Passage stoptonend sein door nieuwe vervoerders

Themaonderzoeken

Treinen met gevaarlijke stoffen

Railinfrastructuur en onderhoud spoorwegen

Spoorwegvandalisme

  • Spoorwegvandalisme

Verkenning overvolle treinen

Vakbekwaamheid treindienstleiders/machinisten

Gladheid en detectieproblemen

  • Themaonderzoek gladheid en detectieproblemen (08-02-2011)

Veiligheid bruggen en viaducten

Documenten van ProRail

Jaarverslagen spoorveiligheid

Zoekt u een document dat u niet op de website terugvindt? Stuur dan een mail aan de webredactie.