Meld- en rapportageplicht gevaarlijke stoffen: Scheepvaart, Spoor, Wegvervoer en Luchtvaart

Een ongeval of voorval tijdens vervoer van gevaarlijke stoffen meldt u zo snel mogelijk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via telefoonnummer: 088 489 00 00 (24 uur bereikbaar).

Op basis van de omvang en de aard van het incident bepaalt de ILT of er inspecteurs naar de plaats van het incident gaan. Is er sprake van een groot en acuut gevaar of een dreiging daarvan, dan komt de ILT in principe altijd ter plaatse.

De inspectie bepaalt vervolgens of het transport veilig vervolgd kan worden. Ook beoordeelt de inspectie de aanpak die nodig is en verleent wanneer nodig ontheffing aan de betrokken partij voor een veilig vervoer en eventuele overslag van de stoffen.

Melden scheepvaart

Uit onderzoek naar ongevallen en voorvallen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen  kunnen overheden en  bedrijven veel leren. Onderzoek draagt hiermee bij aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen.  

Om onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat gegevens over ongevallen en voorvallen worden vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat de ILT van alle ongevallen en voorvallen (achteraf) rapportages ontvangt. 

Bedrijven die gevaarlijke stoffen over het water vervoeren hebben hiervoor een internationaal vastgestelde rapportageplicht. Deze staat beschreven in 1.8.5 van het ADN. Om een compleet beeld te krijgen, vraagt de ILT bedrijven ook niet-verplichte rapportages aan te leveren. 

Melden wegvervoer

Bedrijven die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren hebben hiervoor een internationaal vastgestelde rapportageplicht. Deze staat beschreven in 1.8.5 van het ADR. Deze rapportage moet uiterlijk één maand nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden bij de ILT zijn ingediend. Om een compleet beeld te krijgen, vraagt de ILT bedrijven ook niet-verplichte rapportages aan te leveren.
Uit onderzoek naar ongevallen en voorvallen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen  kunnen overheden en bedrijven veel leren. Onderzoek draagt hiermee bij aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen. Om onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat gegevens over ongevallen en voorvallen worden vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat de ILT van alle ongevallen en voorvallen (achteraf) rapportages ontvangt.

Melden spoor

Bedrijven die gevaarlijke stoffen over het spoor vervoeren hebben hiervoor een internationaal vastgestelde rapportageplicht. Deze staat beschreven in 1.8.5 van het RID. Deze rapportage moet uiterlijk één maand nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden bij de ILT zijn ingediend. Om een compleet beeld te krijgen, vraagt de ILT bedrijven ook niet-verplichte rapportages aan te leveren.
Uit onderzoek naar ongevallen en voorvallen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen  kunnen overheden en bedrijven veel leren. Onderzoek draagt hiermee bij aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen. Om onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat gegevens over ongevallen en voorvallen worden vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat de ILT van alle ongevallen en voorvallen (achteraf) rapportages ontvangt.

Melden luchtvaart

Ongevallen, incidenten en voorvallen met gevaarlijke stoffen door de lucht, maar ook niet aangegeven of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen, moeten onmiddelijk worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Rapporteren/melden

Bedrijven kunnen rapporteren via het meldformulier van de ILT, kies voor rubriek Transport Gevaarlijke Stoffen, soort Rapportage van voorval/ongeval binnenwateren.