Trainingen medische zorg en eerste hulp scheepvaart

Bemanningsleden aan boord van schepen moeten medische zorg kunnen geven aan andere opvarenden. Voor de medische trainingen gelden internationale afspraken. Medische certificaten gelden alleen voor erkende trainingen. In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarvoor verantwoordelijk.

Medische certificaten verplicht

Op een schip is de kapitein verantwoordelijk voor de medische zorg aan boord. Hij kan die verantwoordelijkheid overdragen aan 1 ander bemanningslid. Ze moeten beide beschikken over de volgende certificaten:

  • Medische eerste hulp aan boord (STCW Medical First Aid)
  • Medische zorg aan boord (STCW Medical Care)

Medische certificaten 5 jaar geldig

De certificaten zijn maximaal 5 jaar geldig. Daarna moet iemand opnieuw een medische training volgen. Deze herhalingsplicht geldt voor bemanningsleden op schepen onder Nederlandse vlag. De nationaliteit maakt daarbij niet uit. Dit staat in Europese afspraken over medische hulp aan boord van schepen (EU-richtlijn 92/29).

ILT erkende training

Medische certificaten zijn alleen geldig als de ILT de training erkent. Lees verder in het Overzicht erkende trainingen (Approved training courses for seafarers). Instituten kunnen een erkenning aanvragen voor zeevaartopleidingen en trainingen bij de ILT.

Medische training buitenland

Heeft u in het buitenland met succes een STCW-training afgerond? Dan geldt uw certificaat als u dat haalde in de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk of een land dat hoort bij de Europese Economische Ruimte (EER). Volgde u de training buiten de EU of EER? Dan geldt uw certificaat alleen als Nederland met dat land een STCW-overeenkomst (Engels) heeft.