Tarieven keuringen

Voor medische keuringen en herkeuringen (binnenvaart, koopvaardij en visserij) zijn tarieven vastgesteld.

Regeling tarieven scheepvaart 2005

De tarieven voor 2020 staan in de Regeling tarieven scheepvaart 2005.

  • Keuring volledig (lichamelijk, gezicht en gehoor) maximaal € 150,- exclusief btw. Het tarief is exclusief onderzoek op tuberculose, bepalen van de bloedgroep en ook exclusief eventueel aanvullende onderzoeken of opvragen van informatie.
  • Beperkte keuring van de gezel zonder wachtfunctie (lichamelijk met summier onderzoek van gezicht en gehoor) maximaal € 99,- exclusief btw. Het tarief is exclusief onderzoek op tuberculose, bepalen van de bloedgroep en ook exclusief eventueel aanvullende onderzoeken of opvragen van informatie.
  • Herkeuring door scheidsrechter maximaal € 150,- exclusief BTW indien fysiek onderzoek plaatsvindt en maximaal € 99,- exclusief btw bij een schriftelijke beoordeling.

Het onderzoek op tuberculose gebeurt vaak door middel van beoordeling van een röntgenfoto van uw longen. Dit röntgenonderzoek mag ten tijde van de keuring maximaal één maand oud zijn. Doorgaans worden deze röntgenfoto’s gemaakt bij de regionale GGD of een ziekenhuis in de buurt.

Het is desgewenst aan de zeevarende zelf om voorafgaand aan de keuring bij de keurend arts te informeren naar de aanvullende kosten voor röntgenonderzoek.