Studenten zeevaart

Om te mogen studeren is een medische keuring voor de zeevaart van overheidswege niet verplicht. Pas bij aanmonstering (bijvoorbeeld als stagiaire) of bij de aanvraag van een vaarbevoegdheid moet een geldige Geneeskundige verklaring worden getoond. Er zijn in het verleden echter dramatische situaties ontstaan toen studenten na het beëindigen van hun studie, of bij aanvang van de stage, niet bleken te voldoen aan de medische keuringseisen.

Om teleurstellingen te voorkomen heeft de overheid de scholen daarom verzocht om standaard bij aankomend studenten de keuringen onder de aandacht te brengen vóórdat met een studie wordt begonnen.
Natuurlijk heeft een student ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Het staat hem of haar vrij om in een vroeg stadium te informeren of bepaalde lichamelijke gebreken een bezwaar zullen zijn om goedgekeurd te worden. Een keuring bij een arts met een aanwijzing van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan veel twijfels wegnemen.

Een Geneeskundige verklaring is geen garantie voor de toekomst: als bijvoorbeeld het gezichtsvermogen achteruit gaat of ziektes optreden kan alsnog afkeuring plaatsvinden.