Radio Medische Dienst (RMD)

Indien u, waar ook ter wereld, aan boord van een schip in een situatie terecht komt waarbij u hulp moet bieden aan een zieke of gewonde en u wilt advies over hoe de patiënt te verzorgen, dan kunt u de Nederlandse Radio Medische Dienst voor de Scheepvaart (RMD) kosteloos om hulp vragen.

Sinds 1931 kunnen zeevarenden medisch advies krijgen van Nederlandse artsen. Aanvankelijk werd dit gedaan, na tussenkomst van Scheveningen Radio, door artsen van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag. In 1967 werd, nog steeds onder auspiciën van het Rode Kruis, de advisering overgenomen door praktiserende huisartsen met kennis van en affiniteit met de scheepvaart. Ontwikkelingen in de techniek maakten het mogelijk om eind jaren negentig Scheveningen Radio op te heffen. De RMD werd daarop met ingang van 1 januari 1999 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de afwikkeling van de adviesaanvragen vindt nu plaats via het Kustwachtcentrum.