Medische uitrusting schepen

Een medische uitrusting is verplicht opĀ Nederlandse zeeschepen, zeilschepen met passagiers en vissersvaartuigen. De kapitein moet elk jaar een controlelijst van medische artikelen maken. Bij inspecties van schepen controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze lijst.

Overzicht artikelen medische uitrusting

De verplichte artikelen voor de medische uitrusting van schepen staan in bijlage 5 (artikel 5) van de Regeling veiligheid zeeschepen (RVZ).