Medische uitrusting schepen

Een medische uitrusting is verplicht op Nederlandse zeeschepen, zeilschepen met passagiers en vissersvaartuigen. De kapitein moet elk jaar een controlelijst van medische artikelen maken. Bij inspecties van schepen controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze lijst.

Overzicht artikelen medische uitrusting

De verplichte artikelen voor de medische uitrusting van schepen staan in bijlage 5 (artikel 5) van de Regeling veiligheid zeeschepen (RVZ).

Medische uitrusting visserskotter

De medische uitrusting van vissersschepen op de Noordzee buiten de 30 mijl-zone en binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) staat in kolom B van bijlage 5 van de RVZ.

Vanaf 30 april 2018 gelden de middelen en hoeveelheden die staan in kolom K (kotter) van het document Kotterkist EEZ B. In rood staan de eisen die nu gelden en dus afwijken van de wettekst (zwarte tekst in kolom B) die op dit moment wordt herzien.

Vrijstelling medische uitrusting reddingsboten, hulpverleningsvaartuigen

Sinds 30 april 2018 hoeven deze medische artikelen niet meer aanwezig te zijn op reddingsboten, reddingsvlotten en hulpverleningsvaartuigen:

  • 1.4.02 Fytomenadion ampullen 10 mg/1 ml
  • 1.4.03 Oxytocine ampullen 5U/1 ml
  • 2.2.02 Ondansetron tabletten 4 mg
  • 9.1.08 Betadine zalf tube 30 gr
  • 9.2.06 Tetracycline zalf 1%
  • II.5.05.a Spuiten 2 ml wegwerp
  • II.5.05.d Naalden intramusculair 40x0,8 mm steriel

Bovendien mogen 3.2.04R Tramadol capsules en 3.3.02 Diclofenac zetpillen vervangen worden door Ibuprofen drag. 400 mg (30).

De verplichte medische uitrusting van reddingsboten, reddingsvlotten en hulpverleningsvaartuigen staat in kolom R van bijlage 5 van de RVZ.
 

Vrijstelling Clemastine (Tavegyl) ampullen

5.1.04 Clemastine ampullen 2mg/2ml zijn uit de handel en daarom geen verplicht onderdeel meer van de medische uitrusting voor zeeschepen. Andere middelen bieden afdoende alternatief. Zoals: 5.1.03 Clemastine tabletten en 5.2.02 Dexamethason ampullen.

Redenen vrijstellingen geneesmiddelen

De vrijstellingen voor andere geneesmiddelen hebben te maken met:

  • geneesmiddelen die verboden zijn in het buitenland;
  • middelen de niet goed houdbaar zijn;
  • tegengaan van verspilling.