Medische uitrusting

Medische uitrusting zeeschepen en vissersvaartuigen 
Op Nederlandse zeeschepen, zeilschepen met passagiers en vissersvaartuigen moet een medische uitrusting aanwezig zijn. De uitrusting is afhankelijk van de scheepscategorie, het vaargebied, de lading en het aantal bemanningsleden aan boord.
Dat staat in het Schepenbesluit, het Vissersvaartuigenbesluit en de Regeling Veiligheid Zeeschepen.

Vrijstelling medische uitrusting

De medische uitrusting is per 30 april 2018 op sommige typen zeeschepen aangepast.
Daarvoor zijn vrijstellingen verleend.

Reddingsboten, reddingsvlotten en hulpverleningsvaartuigen
De medische uitrusting van reddingsboten en reddingsvlotten staat in kolom R van bijlage 5 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ).
 
Vanaf 30 april 2018 mogen de volgende onderdelen weggelaten worden:

  • 1.4.02 Fytomenadion amp 10 mg/1 ml
  • 1.4.03 Oxytocine amp 5U/1 ml
  • 2.2.02 Ondansetron tab 4 mg
  • 9.1.08 Betadine ointment tube 30 gr
  • 9.2.06 Tetracycline ointment 1%
  • II.5.05.a Syringes 2 ml disposable
  • II.5.05.d Needles im 40x0,8 mm sterile

Bovendien mogen 3.2.04R Tramadol caps en item 3.3.02 Diclofenac sup vervangen worden door Ibuprofen drag 400 mg (30).

Visserkotters op de Noordzee buiten de 30 mijl zone en binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ)
De medische uitrusting van visserkotters die op de Noordzee buiten de 30 mijl zone en binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) varen staat in kolom B van bijlage 5 van de RVZ.

Vanaf 30 april 2018 mag volstaan worden met de middelen en de hoeveelheden als aangegeven in kolom K van bijlage ‘Kotterkist EEZ B‘. 

Waarom deze vrijstellingen?
De samenstelling van de medische uitrusting staat in bijlage 5 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ). Verwacht wordt dat de RVZ in 2019 wordt herzien.
Genoemde vrijstellingen bieden een tijdelijk oplossing totdat de RVZ is herzien.
De wijzigingen gaan onder andere over:

  • geneesmiddelen die verboden zijn in het buitenland
  • geneesmiddelen de niet goed houdbaar zijn
  • verkwisting van geneesmiddelen

Geneeskundig handboek 
Een goed, op de zeevaart toegesneden, geneeskundig handboek is een onontbeerlijk onderdeel van de medische uitrusting aan boord van zeeschepen. Omdat de zeelieden die onder de Nederlandse vlag varen naast de Nederlandse taal ook vaak de Engelse taal hanteren is gekozen voor een tweetalige uitgave: Nederlands en Engels. Het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart is een tweetalige uitgave van de Engelse Ship Captain’s Medical Guide en bestaat uit twee delen: het handboek zelf en een supplement over de medische uitrusting.

Schepen met een vaargebied tot 30 mijl uit de kust van een Europees land kunnen volstaan met het EHBO boekje van het Oranje Kruis. Op schepen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dient bovendien de Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen-MFAG aanwezig te zijn.
Meer informatie over beide handboeken is te verkrijgen bij de Sdu.
 

Besmettelijke ziekten

In het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart vindt u informatie over besmettelijke ziekten zoals tuberculose en malaria. Het Geneeskundig Handboek wordt uitgegeven door de Sdu.

Aanvullende informatie over besmettelijke ziekten, gezondheidsrisico’s bij reis en verblijf in (sub)tropische gebieden en over preventieve maatregelen voor reizigers kunt u vinden op onderstaande website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Medische kaart 
De medische kaart (medical report) zoals bedoeld in de Maritime Labour Convention (MLC artikel B4.1.2) staat ook in het Geneeeskundig Handboek

Zie ook