Medische trainingen

Nederland sluit aan bij het STCW-Verdrag en is daarnaast gehouden aan EU-richtlijn 92/29 over de medische training van zeevarenden. Per 1 mei 2014 werden de certificaten 'Medische eerste hulp aan boord (STCW Medical First Aid)' en 'Medische zorg aan boord (STCW Medical Care)' ingevoerd.

  • Voor de kapitein en de persoon aan wie de medische zorg aan boord is gedelegeerd geldt een herhalingsverplichting conform EU-richtlijn 92/29. In EU-richtlijn 92/29 staat dat de herhalingsverplichting geldt voor de kapitein en voor diegene aan wie de kapitein de medische zorg heeft toevertrouwd. Het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de medisch zorg ontslaat de kapitein niet van de verplichting zelf in het bezit te zijn van deze (geldige) certificaten.
  • Degene die verantwoordelijk is voor de medische zorg, moet minimaal één maal per vijf jaar de volledige training volgen. Deze herhalingsverplichting geldt voor zowel EU als non-EU zeevarenden.