Medische keuring zeevaart

Tijdelijke verlenging geldigheid Geneeskundige Verklaring Zeevaart

Heeft u een Geneeskundige Verklaring zeevaart die binnenkort verloopt of net verlopen is? Dan kunt u de keuring nog even uitstellen.

De Geneeskundige Verklaringen Zeevaart die verlopen tussen 19 maart 2020 en 19 juni 2020, blijven tot 19 juni 2020 geldig.

Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart en of deze zijn of haar functie en verplichte veiligheidstrainingen aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers. Voor het inschatten van de veiligheidsrisico's is het dan ook van groot belang dat de keurend arts goed op de hoogte is van de specifieke werkomstandigheden aan boord.

Voorafgaand aan de keuring moet de kandidaat zich met een paspoort of ID identificeren bij de keuringsarts. Het monsterboekje is geen identificatiebewijs. Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een 'geneeskundige verklaring zeevaart'. Deze verklaring is maximaal 2 jaar geldig. Bij aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en bij monstering aan boord van een Nederlands zeeschip moeten bemanningsleden een 'geneeskundige verklaring zeevaart' kunnen tonen. Deze moet gedurende de hele reis geldig zijn. 'Geneeskundige verklaringen zeevaart' zijn uitsluitend geldig als de hiertoe door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen arts zelf de vragenlijst met de kandidaat heeft doorgenomen en zelf het lichamelijke onderzoek heeft verricht.

Heeft u op- of aanmerkingen over de keuring, dan kunt u het formulier 'evaluatie medische keuring scheepvaartpersoneel' invullen en mailen naar de betreffende keuringsarts en mas@ilent.nl