Medische herkeuring of ontheffing aanvragen

Een arts kan een zeevarende tijdelijk of blijvend afkeuren. Bent u blijvend afgekeurd? Dan kunt u een herkeuring aanvragen. De herkeuring doet een arts die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwijst. Alleen in uitzonderlijke gevallen krijgt u een ontheffing.

Tijdelijk afgekeurd

Bent u tijdelijk afgekeurd? Dan verwacht de keuringsarts dat u na behandeling binnen korte tijd weer aan het werk kunt. U moet bij dezelfde arts terugkomen voor een herkeuring. Een eventuele goedkeuring door een andere keuringsarts is ongeldig.

Blijvend afgekeurd: herkeuring aanvragen

Bent u blijvend afgekeurd? Dan krijgt u een Verklaring van medische ongeschiktheid (scheepvaart). Daarin staat ook de reden waarom u bent afgekeurd. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitslag een herkeuring aanvragen. De contactgegevens staan op uw verklaring van medische ongeschiktheid. Een door IenW aangewezen arts keurt u dan opnieuw. Deze arts kan ook een specialist inschakelen voor verder onderzoek.

Ontheffing eisen medische keuring

Bent u goedgekeurd maar verslechtert uw gezondheid of wordt u blijvend ziek? Dan kunt u alsnog tussentijds worden afgekeurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wijkt een arts af van de keuringseisen. U kunt dan een ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat u door lange ervaring toch veilig kunt werken.

Ontheffing medische eisen aanvragen

Een ontheffing vraagt uw keuringsarts aan bij de medisch adviseur scheepvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Krijgt u een ontheffing? Dan kunt u blijven werken. Wel kan de medisch adviseur beperkingen opleggen. U mag dan bepaald soort werk niet doen of niet werken in sommige vaargebieden of met bepaalde scheepstypes. Bespreek deze voorwaarden met uw werkgever en verzekeraar.