Formulier medische keuring

Bij de keuring gebruikt de keuringsarts het formulier medische keuring.
Meer informatie staat op het formulier.

Verklaring van medische ongeschiktheid

Wanneer degene die gekeurd is medisch ongeschikt is, vult de keuringsarts het formulier Verklaring van medische ongeschiktheid in.

Formulier Evaluatie medische keuring scheepvaartpersoneel

Het formulier Evaluatie medische keuring scheepvaartpersoneel is bestemd om na de keuring te worden ingevuld door het bemanningslid. Die kan met het invullen en opsturen van dit formulier de inspectie helpen bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de medische keuring van scheepvaartpersoneel.