Europese geneeskundige verklaringen

Geneeskundige verklaringen zeevaart die worden afgegeven door:

  • een lidstaat van de Europese Unie
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Zwitserland

kunt u gebruiken bij de aanvraag van een Nederlandse vaarbevoegdheid of bij het aanmonsteren aan boord van een zeeschip onder Nederlandse vlag. Deze gelijkstelling is een gevolg van de implementatie van EU-richtlijn 2005/45/EG en opgenomen in de Wet zeevarenden.

Informatie over hoe en waar een geneeskundige verklaring te verkrijgen is kunt u opvragen bij de maritieme autoriteiten in het betreffende land.