Artseninstructies zeevaart

Deze informatie is bestemd voor artsen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen zijn voor het verrichten van medische keuringen van scheepvaartpersoneel in de binnenvaart, zeevaart en zeevisserij voor het verkrijgen van een vaar(bevoegdheids)bewijs.