Adressen keuringsartsen

Alleen artsen die zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen de keuringen volgens Nederlandse normen verrichten. Op deze pagina vindt u de adressen.

Geneeskundige verklaringen zeevaart die worden afgegeven door:

  • een lidstaat van de Europese Unie
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Zwitserland

kunt u gebruiken bij de aanvraag van een Nederlandse vaarbevoegdheid of bij het aanmonsteren aan boord van een zeeschip onder Nederlandse vlag. Deze gelijkstelling is een gevolg van de implementatie van EU-richtlijn 2005/45/EG en opgenomen in de Wet zeevarenden.

Vanaf 1 oktober 2019 zijn aanvullend, op basis van artikel 113 van het besluit zeevarenden, geneeskundige verklaringen zeevaart van de volgende landen gelijk gesteld:
• Australië
• Canada
• India
• Nieuw Zeeland
• Oekraïne
• Zuid Afrika

Informatie over hoe en waar een geneeskundige verklaring te verkrijgen is kunt u opvragen bij de maritieme autoriteiten in het betreffende land.