Aanvraag aanwijzing keuringsarts voor de scheepvaart

Wilt u als arts bemanning in de scheepvaart keuren? Dan heeft u een vergunning (aanwijzing) nodig. Deze aanwijzing vraagt u aan bij de medisch adviseur scheepvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Formulier aanwijzing keuringsarts invullen

Vul het formulier Aanvraag als keuringsarts voor de scheepvaart in en stuur dit naar: mas@ilent.nl. Keurt de medisch adviseur uw aanvraag goed? Dan krijgt u van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanwijzing. Daarmee mag u medische keuringen doen voor de scheepvaart.

Beoordeling aanvraag keuringsarts scheepvaart

De medisch adviseur van de ILT beoordeelt onder meer of u een relevant medisch beroep heeft: zoals huisarts of bedrijfsarts. Ook bekijkt de adviseur of er in uw regio niet te veel andere keuringsartsen werken. Doet u voor het eerst aanvraag een aanvraag? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Lees verder over het aanvragen van een VOG op de website van Justis.nl.

Vergunning keuringsarts maximaal 5 jaar geldig

De vergunning verloopt na maximaal 5 jaar. Wilt u daarna ook medische keuringen doen voor de scheepvaart? Dan kunt u een vervolgaanvraag doen voor keuringsarts scheepvaart. Anders zijn uw geneeskundige verklaringen onwettig en ongeldig.

De ILT publiceert regelmatig een overzicht van recent beƫindigde aanwijzingen keuringsartsen in de scheepvaart.

Controle kwaliteit medische keuring zeevaart

Een audit door de medisch adviseur kan onderdeel zijn van de aanvraag voor een aanwijzing. Is de aanwijzing al toegekend? Ook daarna kan de ILT u bezoeken om de kwaliteit van uw keuringen te beoordelen.

Verder lezen in de Handleiding voor keuringsartsen.