Medische zaken zeevaart

De veiligheid aan boord van schepen is mede afhankelijk van een bemanning die lichamelijk en geestelijk in staat is om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, ook in noodgevallen. Veiligheid en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op zee zijn bemanningsleden tijdens hun werk veelal verstoken van de gangbare toegang tot medische zorg aan wal. Om die reden is het verlenen van medische zorg aan boord een belangrijk aandachtsgebied. Training van bemanningsleden om medische zorg aan boord te verlenen, een goede medische uitrusting aan boord en telefonisch medisch advies van artsen van de Radio Medische Dienst dragen bij aan de kwaliteit van de medische zorg aan boord.

Over deze onderwerpen vindt u op deze site nadere informatie. Suggesties ter verbetering van deze site zijn welkom en kunt u richten aan mas@ilent.nl.

Infectieziekten

Informatie over infectieziekten wordt op onderstaande websites aangeboden:

  • het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • het LCR (Landelijk Co√∂rdinatiecentrum Reizigersadvisering)
  • de WHO (World Health Organization) Engelse informatie
  • het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Engelse informatie

De hierboven genoemde websites worden regelmatig geactualiseerd.