Wijziging medische eisen binnenvaart januari 2022

Op 10 januari 2020 heeft de EU richtlijn EU/2020/12 gepubliceerd waarin medische eisen voor de beroepsbinnenvaart zijn opgenomen. Deze nieuwe medische eisen voor de beroepsvaart worden januari 2022 van kracht.

Toch hebben ze nu al invloed op de medische keuringen voor de binnenvaart. De huidige medische eisen voor de binnenvaart zijn vastgelegd in bijlage 6.1 van de Binnenvaartregeling. Deze eisen zijn meer globaal en minder gedetailleerd opgesteld dan de nieuwe die januari 2022 van kracht worden. De keuringsartsen voor de scheepvaart in Nederland is verzocht om in het geval de huidige regelgeving geen houvast biedt de toekomstige medische eisen te betrekken bij hun besluitvorming.

Huidige medische eisen binnenvaart

Bladzijde 21 t/m 25 van de Handleiding Medische Keuringen Scheepvaart

Toekomstige medische eisen binnenvaart (beroepsvaart)

Bijlage IV van de EU/2020/12