Rijnpatent en medische keuring

Moet u binnenkort gekeurd worden voor de binnenvaart?

Zowel het dienstboekje, als het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs zijn geldig tot een bepaalde datum. Om de geldigheid te verlengen moet u medisch gekeurd worden. De regelingen voor de binnenvaart bieden echter enige speelruimte. Als de medische verklaring, die nodig is voor de verlenging van de vaarbevoegdheid, uiterlijk binnen drie maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum ingeleverd wordt blijft het document gedurende die termijn  geldig. Vervalt uw vaarbevoegdheid een van de komende weken, dan kunt u de keuring dus een aantal weken uitstellen. In de tussentijd wordt internationaal overleg gevoerd hoe hier verder me om te gaan. (zie artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit).

Bij de aanvraag van een Rijnpatent moet onder andere een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden. Deze krijgt u na (goed)keuring door een van de door ILT aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

U hoeft niet medisch gekeurd te worden als u in het bezit bent van een geldig Groot vaarbewijs of Zeilbewijs (dit kan niet bij vernieuwen van het Rijnpatent in verband met de leeftijd).

Vernieuwen vanwege leeftijd

U moet vanaf het 50e jaar het Rijnpatent om de vijf jaar en vanaf het 65e jaar jaarlijks vernieuwen.

Let op: ook als de vervaldatum op uw Rijnpatent later is, dan toch vervalt het document drie maanden na uw 50e verjaardag. U moet zelf de geldigheid van uw Rijnpatent in de gaten houden, want u krijgt géén bericht van het CBR dat u het document moet vernieuwen.

Bij een vernieuwing moet onder andere opnieuw een Geneeskundige Verklaring Binnenvaart ingeleverd worden, die niet ouder mag zijn dan drie maanden.

U mag zich ook in een van de andere Rijnoeverstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland) laten keuren. Informatie over bevoegde keuringsartsen aldaar kunt u krijgen bij de overheid van het land zelf.

Vernieuwing of verlenging uitstellen

Als u een tijdje niet professioneel vaart kunt u de vernieuwing van uw Rijnpatent uitstellen totdat u het weer nodig hebt. U loopt niet het risico opnieuw examen te moeten doen of uw vaartijd kwijt te raken. Zodra u medisch bent goedgekeurd kunt u uw patent laten vernieuwen voor een volgende periode tot uw 55e, 60e of 65e verjaardag.

Omzetten in een klein vaarbewijs

Als u niet meer beroepsmatig vaart kunt u het Rijnpatent bij VAMEX laten omzetten in een Klein vaarbewijs.

Aanvraag Rijnpatent

Een Rijnpatent kunt u aanvragen bij CBR Binnenvaart Rijnpatent.