Klein Vaarbewijs en medische keuring

Bij de aanvraag van een Klein Vaarbewijs moet duidelijk zijn dat u voldoet aan de keuringseisen. U moet daarom samen met de aanvraag een Eigen verklaring óf een Geneeskundige Verklaring binnenvaart opsturen.

Kiezen uit 2 mogelijkheden

U kunt dus kiezen uit twee mogelijkheden:

  • De eigen verklaring is verkrijgbaar bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De eigen verklaring mag niet langer dan 6 maanden geleden door u zijn ingevuld en ondertekend. Als op de eigen verklaring een of meer vragen met "JA" zijn beantwoord zal de medische adviseur vaarbewijzen van het CBR beoordelen of u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek wordt gevraagd of dat informatie van uw eigen huisarts of specialist nodig is.
  • De Geneeskundige verklaring binnenvaart krijgt u na (goed)keuring door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

Eerste aanvraag uitstellen

Als u geslaagd bent voor het examen maar voorlopig niet vaart op een schip waar u een Klein Vaarbewijs voor nodig hebt, kunt u de aanvraag van uw Klein Vaarbewijs uitstellen. U loopt niet het risico opnieuw examen te moeten doen.

Eigen verklaring voor senioren

De eigen verklaring voor senioren is afgeschaft. Senioren vanaf 70 jaar waren verplicht elke 5 jaar een eigen verklaring te overleggen. Deze beperking van de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs is afgeschaft.

Vernieuwing uitstellen

Als u een tijdje niet vaart op een schip waar u een Klein Vaarbewijs voor nodig hebt, kunt u de vernieuwing ervan uitstellen. U loopt niet het risico opnieuw examen te moeten doen.

Omzetten Rijnpatent of Groot Vaarbewijs in een Klein Vaarbewijs

Als u niet meer beroepsmatig vaart kunt u het Rijnpatent of Groot Vaarbewijs bij het CBR laten omzetten in een Klein Vaarbewijs.