Groot vaarbewijs en medische keuring

Moet u binnenkort gekeurd worden voor de binnenvaart?

Zowel het dienstboekje, als het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs zijn geldig tot een bepaalde datum. Om de geldigheid te verlengen moet u medisch gekeurd worden. De regelingen voor de binnenvaart bieden echter enige speelruimte. Als de medische verklaring, die nodig is voor de verlenging van de vaarbevoegdheid, uiterlijk binnen drie maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum ingeleverd wordt blijft het document gedurende die termijn  geldig. Vervalt uw vaarbevoegdheid een van de komende weken, dan kunt u de keuring dus een aantal weken uitstellen. In de tussentijd wordt internationaal overleg gevoerd hoe hier verder me om te gaan. (zie artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit).

Bij de aanvraag van een Groot vaarbewijs moet onder andere een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden. Deze krijgt u na (goed)keuring door een van de door ILT aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

U hoeft niet medisch gekeurd te worden als u in het bezit bent van een geldig Rijnpatent of Zeilbewijs (dit kan niet bij het vernieuwen van het Groot Vaarbewijs in verband met de leeftijd).

Vernieuwen vanwege leeftijd

Vanaf het vijftigste levensjaar moet het Groot vaarbewijs om de vijf jaar worden vernieuwd.
Let op: ook als de vervaldatum op uw Groot vaarbewijs later is, vervalt het document drie maanden na uw vijftigste verjaardag!
U moet zelf de geldigheid van uw Groot vaarbewijs in de gaten houden, want u krijgt géén bericht van het CBR dat u het document moet vernieuwen.

Vanaf 65-jarige leeftijd moet het Groot vaarbewijs elk jaar worden vernieuwd.

Bij een vernieuwing moet bij het aanvraagformulier o.a. opnieuw een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden, die niet ouder mag zijn dan drie maanden.

U mag zich ook in een van de andere Rijnoeverstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland) laten keuren. Informatie over bevoegde keuringsartsen daar kunt u krijgen bij de overheid van het land zelf.

Vernieuwing of verlenging uitstellen

Als u een tijdje niet professioneel vaart kunt u de vernieuwing van uw Groot vaarbewijs uitstellen totdat u het weer nodig hebt. U loopt niet het risico opnieuw examen te moeten doen of uw vaartijd kwijt te raken.
Zodra u medisch bent goedgekeurd kunt u uw patent laten vernieuwen voor een volgende periode.

Omzetten in een Klein vaarbewijs

Als u niet meer beroepsmatig vaart kunt u het Groot vaarbewijs bij de ANWB laten omzetten in een Klein vaarbewijs. De periodieke keuringen beginnen dan pas als u 70 bent en zijn maximaal drie jaar geldig.

Aanvraag Groot vaarbewijs

Een Groot vaarbewijs kunt u aanvragen bij het CBR, Vaardocumenten.

Omzetten Groot vaarbewijs in Klein vaarbewijs

Een Groot vaarbewijs kunt u omzetten in een Klein vaarbewijs bij VAMEX Groot vaarbewijs omzetten in klein vaarbewijs.