EHBO-uitrusting binnenvaart

Op grond van het ROSR (Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995; onderdeel van de Binnenvaartregeling) en de Arbo-wet moet een verbandtrommel aanwezig zijn, tenzij het onbemande schepen zoals pontons betreft.

Inhoud verbandtrommel

In artikel 10.1 van de Beleidsregel Binnenvaart 2013 is vastgelegd aan welke eisen de verbandtrommel moet voldoen. Dit artikel luidt als volgt: “Een geschikte verbandtrommel, zoals bedoeld in de artikelen 10.02, tweede lid, onderdeel f, van het RosR 1995 en 10.02, tweede lid, onderdeel f, van Bijlage II van richtlijn 2006/87/EG, is de Bedrijfsverbanddoos BHV zoals ontwikkeld door het Oranje Kruis. Deze verbandtrommel is herkenbaar aan het opschrift ‘Goedgekeurd door:’, het logo van ‘Het Oranje Kruis’ en een leveranciersspecifiek goedkeuringsnummer.”
De inhoud van deze verbanddoos voldoet aan de huidige opvattingen over Eerste Hulp van de Europese Task Force First Aid at Work. Een andere verbandtrommel met een gelijkwaardige inhoud is eveneens geschikt.


Aantal EHBO-trommels

Aan boord van vrachtschepen is het in het algemeen voldoende om 1 verbandtrommel op een goed bereikbare en gemarkeerde plaats te hebben, bijvoorbeeld in het stuurhuis.
 Aan boord van passagiersschepen wordt geadviseerd, afhankelijk van het aantal opvarenden, meerdere verbandtrommels te hebben. Het aantal en de plaatsen zullen op het veiligheidsplan - indien voorgeschreven - moeten worden aangegeven.

Gevaarlijke stoffen

Op schepen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dienen - indien van toepassing - de aanvullende materialen aanwezig te zijn, nodig om de voorgeschreven EHBO-handelingen, vermeld op de schriftelijke instructies van het ADNR te kunnen uitvoeren.