EHBO-opleidingen binnenvaart

Op grond van Arbo-regelgeving moet de EHBO zodanig worden georganiseerd, dat bedrijfshulpverleners hun taken kunnen vervullen.

Inhoud EHBO-opleidingen

Voor de basiseisen die op grond van de Arbo-wet worden gesteld aan de bedrijfshulpverlener wordt verwezen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bhv'ers moeten een opleiding of cursus volgen die past bij de geïnventariseerde risico's in het bedrijf.
Meer informatie is te verkrijgen bij de brancheorganisaties.
Als EHBO-opleiding voor de stuurman op de zoute veren wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport een geldig EHBO-diploma met reanimatieaantekening als voldoende beschouwd.

Aantal bhv'ers

Afhankelijk van de risico-inventarisatie, de aard, grootte en risico’s van het bedrijf moet het aantal bhv'ers zodanig zijn, dat men snel ter plaatse kan zijn en de taken naar behoren vervuld kunnen worden. Als er veel gasten of bezoekers (passagiers) zijn kan dit betekenen dat er extra bedrijfshulpverleners ingezet moeten worden.

Gevaarlijke stoffen

Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie kan blijken dat een aanvullende EHBO-opleiding noodzakelijk is. Op schepen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet in ieder geval één van de opvarenden de voorgeschreven EHBO-handelingen vermeld op de schriftelijke instructies van het ADNR te kunnen uitvoeren.