EHBO op binnenschepen

Aan boord van binnenschepen moet bij ongevallen eerste hulp kunnen worden verleend.

Nederlandse bedrijven in de binnenvaart vallen echter ook onder de Arbeidsomstandighedenwet, waarin wordt geregeld dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van zijn/haar werknemers. Onderdeel hiervan is de bedrijfshulpverlening bij brand en ongevallen.

De werkgever moet er verder voor zorgen dat de werkomgeving ook voor gasten en bezoekers veilig is. In geval van calamiteiten moet de bedrijfshulpverlener (bhv'er) de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden, een ontruiming leiden en hulpverleningsdiensten alarmeren en informeren. Dat laatste vraagt op een schip extra aandacht gezien de bijzondere omstandigheden.

Belangrijk is de aanwezigheid aan boord van een goede EHBO-uitrusting en de deskundigheid van een of meerdere bemanningsleden met een EHBO-opleiding, totdat adequate medische hulp van de wal kan worden verkregen.