Dienstboekje en medische keuring

Moet u binnenkort gekeurd worden voor de binnenvaart?

Zowel het dienstboekje, als het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs zijn geldig tot een bepaalde datum. Om de geldigheid te verlengen moet u medisch gekeurd worden. De regelingen voor de binnenvaart bieden echter enige speelruimte. Als de medische verklaring, die nodig is voor de verlenging van de vaarbevoegdheid, uiterlijk binnen drie maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum ingeleverd wordt blijft het document gedurende die termijn  geldig. Vervalt uw vaarbevoegdheid een van de komende weken, dan kunt u de keuring dus een aantal weken uitstellen. In de tussentijd wordt internationaal overleg gevoerd hoe hier verder me om te gaan. (zie artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit).

Bij de aanvraag van een dienstboekje moet o.a. een Geneeskundige verklaring Binnenvaart ingeleverd worden. Deze wordt afgegeven na (goed)keuring door een van de ILT aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

U hoeft niet medisch gekeurd te worden als u in het bezit bent van een geldig Groot vaarbewijs of Zeilbewijs.

Herkeuren vanwege leeftijd

U moet vanaf het 65e jaar elk jaar worden gekeurd. Het is verstandig een geneeskundige verklaring vervolgens in het dienstboekje te bewaren, zodat u bij controle kunt aantonen dat u aan deze verplichting hebt voldaan.
U moet zelf de geldigheid van uw dienstboekje in de gaten houden, want u krijgt géén bericht van het SAB dat uw keuring verloopt.

Keuring uitstellen

Als u een tijdje niet professioneel vaart kunt u de keuring uitstellen totdat u deze weer nodig hebt. U loopt niet het risico uw vaartijd kwijt te raken.
Zodra u medisch bent goedgekeurd kunt u het dienstboekje weer gebruiken voor een volgende periode tot uw 66e, 67e, et cetera verjaardag.
U mag zich ook in een van de andere Rijnoeverstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland) laten keuren. Informatie over bevoegde keuringsartsen aldaar kunt u krijgen bij de overheid van het land zelf.

Aanvraag dienstboekje

Een dienstboekje kunt u aanvragen bij het SAB Rotterdam.