Aanwijzing keurend arts voor de scheepvaart

Medische keuringen voor de scheepvaart kunnen uitsluitend worden verricht door daartoe door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsartsen. De aanvraag wordt namens de minister beoordeeld door de medisch adviseur scheepvaart.

Bij de aanwijzing wordt onder andere rekening gehouden met de regionale behoefte en met het minimum aantal keuringen voor de scheepvaart dat een arts behoort te doen.

Wet en Besluit voor aanwijzing

De aanwijzing is geregeld in de Wet zeevarenden en hetĀ Besluit zeevarenden, handelsvaart en zeilvaart en het Besluit Zeevisvaartbemanning. Via de Binnenvaartregeling kunnen artsen die zijn aangewezen voor de zeevaart ook voor de binnenvaart keuren. Lees meer over de aanwijzing als keurend arts voor de scheepvaart.

Jaarlijkse nascholing keuringsartsen

De ILT organiseert nascholingsbijeenkomsten voor de keuringsartsen voor de scheepvaart.

Momenteel voldoende keuringsartsen

Momenteel is er in Nederland voldoende keuringscapaciteit. Men kan binnen redelijke tijd bij een aangewezen arts terecht en er hoeven geen onacceptabele reizen te worden gemaakt. Er wordt een restrictief aanwijzingsbeleid gevoerd.