Artseninstructies keuringen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wijst artsen aan voor het verrichten van medische keuringen van scheepvaartpersoneel in de binnenvaart, zeevaart en zeevisserij voor het verkrijgen van een vaar(bevoegdheids)bewijs.