Medische zaken binnenvaart

De veiligheid aan boord van schepen is mede afhankelijk van een bemanning die lichamelijk en geestelijk in staat is om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, ook in noodgevallen. Veiligheid en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om een veilige vaart te waarborgen is in de Nederlandse wet- en regelgeving voor de binnenvaart vastgelegd dat bemanningsleden voor het verkrijgen van een vaarbewijs een medische keuring moeten ondergaan.