Vereiste documenten

Luchtvaartgeneeskundigen en luchtvaartgeneeskundige centra kunnen bij de ILT een aanvraag indienen voor een autorisatie om medische keuringen uit te voeren en het afgeven van medische verklaringen klasse 3 voor de luchtvaart. En een certificaat voor het doen van medische keuringen en het afgeven van medische certificaten klasse 1, klasse 2 en LAPL.

Termijn

Voor de aanvraag van een certificatie of autorisatie geldt een termijn van acht weken vanaf de datum waarop uw aanvraag compleet is ingediend en de factuur is voldaan. Als die termijn niet gehaald kan worden, dan ontvangt u hiervan bericht.

Verlenging certificaten

Binnen een periode van drie jaar moeten luchtvaartgeneeskundigen opnieuw worden gecertificeerd. Dit gebeurt aan de hand van een van onderstaande aanvraagformulieren.

Luchtvaartgeneeskundigen die op 8 april 2013 voor klasse 2 en klasse 1 waren geautoriseerd, zijn met ingang van die datum, gecertificeerd onder EU-Verordening 1178/2011. Om te voorkomen dat de autorisatie verloopt moet de geneeskundige voor klasse 1, 2 en 3 een certificaat en een autorisatie voor een verlenging aanvragen. Aan de certificering, het verlengen van het certificaat en/of de autorisatie zijn kosten verbonden (zie de Regeling Tarieven Luchtvaart).

Bijscholing

‘Eén van de voorwaarden voor een verlenging van gecertificeerde luchtvaartgeneeskundige is dat er binnen de afgelopen 3 jaar, bijscholing in de luchtvaartgeneeskunde gevolgd is. Dit is geregeld in MED.A.030 en GM1 MED.D.030 van EU-verordening 1178/2011. De ILT werkt aan een nadere uitleg van de vereisten en de puntentoekenning. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ILT.

Centra

Vanwege de Europese Verordening 1178/2011 werd het organisatiecertificaat van de centra (klasse 1 en 2) onbeperkt geldig. Vervolgens moeten centra hun oude certificaat omzetten. Bij deze eenmalige actie, beoordeelt de ILT of het centrum aan alle Europese regels voldoet. Informatie over de kosten van de omzetting staat in de Regeling tarieven luchtvaart. Eenmaal gecertificeerd is verlenging niet langer nodig, wel zullen met enige regelmaat audits worden uitgevoerd.

De autorisatie van een luchtvaartgeneeskundig centrum voor klasse 3 moet binnen drie jaar worden verlengd. Informatie over de kosten vindt u in de Regeling tarieven luchtvaart.