Voorwaarden en aanvragen machinistenvergunning

Voor de uitvoering van zijn of haar functie heeft een machinist een bevoegdheidsbewijs en een machinistenvergunning nodig. Dit tweede document kan worden aangevraagd bij de ILT.

Bevoegdheidsbewijs

Het bevoegdheidsbewijs wordt verstrekt door het bedrijf waarvoor de machinist rijdt als is voldaan aan de eisen voor specifieke vakkennis van de spoorvoertuigen en infrastructuur waarop wordt gereden, taalbeheersing en bedrijfsgebonden kennis en bekwaamheid.

Machinistenvergunning

De machinistenvergunning wordt verstrekt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Aanvragers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 18 jaar of ouder zijn (om internationaal te rijden moet de machinist ten minste 20 jaar zijn)
 • beschikken over een geldige verklaring van medische geschiktheid en een geldige verklaring van psychologische geschiktheid*
 • beschikken over een geldige beoordeling dat voldaan is aan de eisen van algemene vakbekwaamheid en vaardigheden
 • betaald hebben voor de vergunning

* Reeds afgegeven documenten die nog niet verlopen zijn én nog minstens 2 maanden geldig zijn, kunnen gebruikt worden voor de aanvraag.

Aanvragen machinistenvergunning

Voor het aanvragen van de machinistenvergunning vindt u onderaan deze pagina een link naar het formulier 'Aanvragen machinistenvergunning'.

Let op: Het aanvraagformulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Wanneer u de aanvraagprocedure afsluit zonder dat het document is verzonden zullen de ingevulde gegevens niet worden opgeslagen.

Verwerking

Nadat u het formulier heeft verzonden ontvangt u een email. Hierin staat de bevestiging van uw aanvraag, een overzicht van de aan te leveren gegevens en een betalingsverzoek met gegevens hoe u aan dit betalingsverzoek kunt voldoen. Bij het emailbericht zit ook een PDF-bestand van het door u ingevulde aanvraagformulier. Dit print u uit en voorziet u in het aangegeven kader van uw handtekening. Gebruik hiervoor een blauwe of zwarte pen.

Mocht u binnen een uur na het verzenden van uw aanvraag nog geen emailbevestiging hebben ontvangen, controleer dan of u uw emailadres correct heeft ingevuld. Als uw emailadres juist is ingevuld en u toch geen emailbevestiging heeft ontvangen, neem dan contact op met het Meld- en Informatiecentrum van de ILT: (088) 489 00 00.

Verzenden aanvraagformulier

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen aanleveren:

 • Pasfoto in kleur. Deze moet geplakt worden binnen het daarvoor aangegeven kader op het aanvraagformulier. De pasfoto moet voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften.
 • Kopie bewijs van lichamelijke geschiktheid
 • Kopie bewijs van psychologische geschiktheid
 • Kopie bewijs van algemene beroepsvaardigheid
 • Kopie van een geldig paspoort of andere identiteitskaart

Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn conform het bijgesloten (kopie)legitimatiebewijs en voorzien van een pasfoto. U stuurt dit aanvraagformulier naar:

ILT/Rail en Wegvervoer
Vergunningverlening
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Digitaal versturen

De bijlagen moeten digitaal worden toegezonden. U kunt ervoor kiezen tijdens het invullen van uw aanvraagformulier de volgende documenten digitaal mee te sturen:

 • bewijs van lichamelijke geschiktheid;
 • bewijs van psychologische geschiktheid;
 • bewijs van algemene beroepsvaardigheid;
 • paspoort of andere identiteitskaart. 

Per veld dient u slechts het daar aangegeven document te uploaden, omdat meerdere documenten per upload niet herkend worden.

Ook als u de aanvraag al heeft verzonden, kunt u deze documenten nog uploaden door het aanvraagformulier te openen met behulp van de inloggegevens die staan vermeld in de ontvangstbevestiging. In het aanvraagformulier zijn de velden waarin u de documenten kunt uploaden, aangegeven. 
 
Deze documenten kunnen vanaf 1 januari 2013 niet meer per post naar de ILT gestuurd worden. Wel dient u nog steeds het ondertekende aanvraagformulier met pasfoto per post te sturen naar het hierboven vermelde ILT-adres.

Register

Zodra u een aanvraag voor een vergunning indient, worden uw gegevens opgeslagen in een register. De ILT houdt dit register bij. U kunt uw gegevens in het register inzien met behulp van de inloggegevens die u in de bevestigingsmail vindt.

Zie ook