Overzicht prior approval items CAMO

Het informatieblad ‘prior en not-requiring prior approval wijzigingen’ beschrijft de procedure hoe met wijzigingen binnen de Air Operator Certificate (AOC), Approved Training Organisation (ATO) en Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Dit overzicht geeft een opsomming van de prior approvals voor een CAMO gecertificeerd volgens Part-CAMO.

Op grond van EU-Verordening 1321/2014 en 2018/1383 Annex Vc (Part-CAMO) artikel CAMO.A.130 komt een wijziging in één of meerdere van de onderstaande items in aanmerking voor prior approval. Alle overige wijzigingen die hieronder niet zijn weergegeven zijn wijzigingen ‘not requiring prior approval’.

Wijziging van het CAMO -certificaat en/of bijlage

 • Bedrijfsnaam (de statutaire naam van de rechtspersoon van de vergunninghouder [CAMO.A.130(a)(1)]
 • Handelsnaam (indien van toepassing en afwijkend van bedrijfsnaam)
 • Vestigingsplaats (principal place of business) [CAMO.A.130(a)(1)]
 • Gelieerd wel/niet aan AOC houder [CAMO.A.130(a)(1)]
 • Terms of Approval / Scope of Wok [CAMO.A.125 / CAMO.A.130(a)(1)]
  • Voor Complex Motor Powered Aircraft, toevoeging aircraft type
  • Voor non-Complex Motor Powered Aircraft, toevoeging aircraft type en/of groepsrating
  • Toevoeging van privileges Airworthiness Review en/of Permit to Fly
  • Toevoeging van een subcontracted organisatie.

Wijziging van het statusoverzicht

 • Accountable Manager, Continuing Airworthiness Manager, Compliance Monitoring Manager, Safety Manager [CAMO.A.130(a)(2)]
 • Procedure Indirect approval AMP [M.A.302(c)]
 • Procedure voor ‘changes not requiring prior approval’ [CAMO.A.130(a)(4)]
 • Alternatieve wijze van naleving (AltMOC) [CAMO.A.120(b)]
 • Samenvoegen van handboeken in één handboek (CAME) of het splitsen van handboeken

Overige wijzigingen

 • Verantwoordelijkheden binnen de organisatie (lines of responsibility) [CAMO.A.130(a)(3)]
 • Acceptatie van Airworthiness Review staff [CAMO.A.310(c)