Bijna 85 cilinders met schadelijke F-gassen in beslag genomen in Lelystad

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Midden-Nederland en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben op donderdag 30 mei bijna 85 cilinders met F-gassen in beslag genomen. Dit deden zij tijdens een gezamenlijke actiedag in Lelystad tegen fraude met F-gassen. Tijdens deze actiedag werden ongeveer 70 autobedrijven bezocht. Bij een aantal bedrijven werden zowel illegaal aangekochte cilinders als illegaal geïmporteerde cilinders aangetroffen.

Illegale cilinders

Apparaten, zoals airco’s van auto’s, industriële koelinstallaties en warmtepompen, worden meestal gekoeld met schadelijke koudemiddelen of F-gassen. F-gassen zijn zware broeikasgassen. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge Europese eisen. Door deze strenge eisen is de illegale handel in deze gassen sterk toegenomen.

Doel actiedag

De actiedag was gericht op het controleren van vermoedelijk illegaal geïmporteerde en aangekochte cilinders en op de aanwezigheid van de juiste certificaten voor gebruik en omgang hiermee. Apparaten, die werken op F-gassen, mogen alleen worden geplaatst, gerepareerd en onderhouden door erkende monteurs. In de praktijk blijkt dat dit nog te vaak wordt gedaan door monteurs die niet beschikken over de juiste papieren.

Waarschuwingen

Verreweg het merendeel van de bezochte bedrijven had hun zaken prima op orde. Toch werden er naast de inbeslagnames nog diverse waarschuwingen uitgedeeld voor het niet op orde hebben van de papieren of een verkeerde manier van opslag. Er is zowel bestuurlijk als strafrechtelijk opgetreden.

Eerste keer

Het was de eerste keer dat er zo’n grootschalige actiedag werd georganiseerd door de gezamenlijke instanties. Bij deze actie lag de focus op autobedrijven, maar de betrokken organisaties doen ook geregeld soortgelijke controles bij bedrijven die airco’s of bijvoorbeeld warmtepompen bij particulieren of bedrijven installeren. Hier speelt dezelfde problematiek.