ILT gaat naleving regels splitairco’s opnieuw controleren

Deze maand is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) begonnen met het voor de tweede keer controleren van aanbieders van met koudemiddel voorgevulde split-unit airco’s (splitairco’s) op de naleving van de regels. Zo moet voorafgaand aan de verkoop worden gecontroleerd of de airco door een gecertificeerd bedrijf wordt geïnstalleerd. Het verkooppunt moet dit aan de ILT kunnen aantonen. Daarnaast controleert de ILT of bedrijven die airco’s installeren beschikken over een bedrijfscertificaat (BRL 100). De controle vindt in eerste instantie schriftelijk plaats om na te gaan of partijen zich aan de regels houden voor wat betreft de verkoop en installatie van splitairco’s.

Belangrijkste componenten van een split airco; luchtblazer voor binnen en de koeler met ventilator voor buiten.

Schadelijke broeikasgassen

In een airco-installatie wordt gebruikgemaakt van een koudemiddel dat de warme lucht afkoelt. Meestal zijn dit koudemiddelen die een hoge concentratie aan schadelijke broeikasgassen bevatten die, afhankelijk van het gebruikte koudemiddel, al snel enkele duizenden keren sterker zijn dan de uitstoot van het broeikasgas CO2. Het ondeskundig installeren van de airco vergroot de kans op lekkage van het schadelijke, gefluoreerde broeikasgas dat in deze airco zit.

Onvoldoende naleving

Bij eerdere ILT-controles in de periode van juli - september 2020 bleek dat 91% van de 45 onderzochte verkooppunten niet van tevoren had gecontroleerd of de airco zou worden geplaatst door een erkende installateur. De overtreders kregen van de ILT een waarschuwingsbrief, waarin ze ook werden geïnformeerd over de regelgeving, het meldpunt van de ILT, het raadplegen van het openbare register van gecertificeerde installatiebedrijven en het vinden van specifieke informatie op de website van Infomil. Indien na een nieuwe constatering van de ILT nog steeds niet wordt voldaan, dan treedt de ILT bestuursrechtelijk op. Aan de hand van binnengekomen meldingen en internetonderzoek zullen meerdere verkooppunten worden gecontroleerd.

Daarnaast ontvangt de ILT steeds meldingen en signalen van installatiebedrijven die airco’s installeren die of alleen in het bezit zijn van een diploma (BRL 200) of helemaal geen erkenning hebben. Om een airco te mogen installeren, is een BRL 100-bedrijfscertificaat vereist.

Rol ILT

De ILT ziet namens de minister van Economische Zaken en Klimaat toe op naleving van verordening EU 517/2014 (F-gassenverordening), zodat er zo min mogelijk gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in de atmosfeer vrijkomen. In deze verordening staat dat verkopers alleen een splitairco mogen verkopen aan een eindgebruiker indien is aangetoond dat deze wordt geïnstalleerd door een erkende installateur (artikel 11 lid 5). In de artikelen 4 lid 2, 8 lid 1 en 10 lid 1 zijn de verplichtingen genoemd die gelden voor installateurs om een airco te mogen installeren. Overtreding van (een van) deze artikelen is strafbaar.

Informeren en controleren

Een van de redenen dat het overtredingspercentage zo hoog ligt, lijkt ‘onwetendheid’ over wet- en regelgeving te zijn. Niet alleen binnen de verkoopbranche, maar ook bij consumenten. Daarom blijft de ILT zich de komende tijd inzetten op het informeren van de sector en brancheverenigingen over haar bevindingen. Daarnaast blijft de inspectie controleren op naleving van de regels die gelden voor de verkoop en installatie van splitairco’s.