ILT onderschept illegale spuitbussen in Rotterdamse haven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 300 spuitbussen gevuld met heptafluorpropaan (R227ea) onderschept in de Rotterdamse haven. Deze partij zogeheten ‘freeze sprays’ is afkomstig uit China met eindbestemming in Duitsland. Heptafluorpropaan is schadelijk voor het klimaat; de uitstoot van 1 kilogram van deze stof is vergelijkbaar met een uitstoot van 3.220 kilogram CO2. Bij deze onderschepping gaat het om 130 ton CO2 equivalent. Dit komt ongeveer overeen met een persoon die 650 retourvluchten maakt van Schiphol naar Parijs. Deze partij wordt op last van de ILT vernietigd, waarmee wordt voorkomen dat het op de Europese markt terechtkomt.

Illegale partij spuitbussen 'Freeze spray' met broeikasgassen.

F-gassen en gevaarlijke stoffen

De Europese F-gassenverordening (gefluoreerde broeikasgassen) verbiedt het op de Europese markt brengen en verkopen van deze freeze sprays. De sprays worden onder meer gebruikt voor het lokaliseren van storingen en defecten in elektronische apparatuur. Daarnaast zijn in de lading andere producten aangetroffen met gevaarlijke stoffen die in strijd zijn met de Europese REACH-regelgeving. Zo werden onder meer tubes lijm aangetroffen die volgens de begeleidende informatie tolueen bevatten in een hoeveelheid die op grond van de REACH-regelgeving in Europa verboden is. Tolueen is een stof die bekend staat als oorzaak van verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus.

Verantwoordelijkheid van hele transportketen

De partij spuitbussen is aan het licht gekomen bij de expediteur die eerder betrokken was bij de onderschepping door de ILT van een illegale partij wegwerpcilinders met gefluoreerde broeikasgassen (koudemiddelen). Hoewel in het algemeen geldt dat in eerste instantie de importeur verantwoordelijk is, is in jurisprudentie bepaald dat iedereen in de transportketen een verantwoordelijkheid heeft. De expediteur kreeg daarom een last onder dwangsom (LOD) opgelegd om herhaling te voorkomen.

Marco Buitelaar, programmamanager Minder Broeikasgassen bij de ILT: “We hebben gezien dat de expediteur zijn verantwoordelijkheid pakt en er mede voor zorgt dat de illegale handel in F-gassen aan het licht komt en kan worden aangepakt.”

Interventies

Uit nader onderzoek van de ILT blijkt dat dergelijke spuitbussen - gevuld met gefluoreerd broeikasgas met een Global Warming Potential (GWP) groter dan 150 - door verschillende partijen worden verkocht. GWP geeft het vermogen van aardopwarming aan in vergelijking met CO2. De ILT gaat - in samenwerking met brancheorganisaties en overheidspartijen zoals OLAF (het Europees bureau voor fraudebestrijding), Rijkswaterstaat en de douane - interventies inzetten, zodat deze illegale spuitbussen uit de handel worden genomen en op een milieuverantwoorde manier worden vernietigd.