Luchtverkeersleiders staan vanaf de grond in contact met luchtvaartuigen en zijn bevoegd tot het geven van luchtverkeersleiding, vluchtinformatie en alarmering.

Vluchtinformatieverstrekkers zijn bevoegd tot het geven van advies, informatie en alarmering aan luchtverkeer of grondverkeer op de luchthaven. Bedieners van een luchtvaartstation zijn bevoegd tot het gebruik van een zend/ontvangst installatie in de luchtvaartmobiele band om daarmee afhankelijk van de bevoegdverklaring die men heeft bepaalde informatie aan luchtverkeer te verstrekken. Zo is bijvoorbeeld een bediener van een luchtvaartstation met de bevoegdverklaring “Luchthaveninformatieverstrekker” bevoegd om luchthavengebonden informatie te verstrekken, zoals de windrichting en windsterkte, taxiprocedures of door luchtvaartuigen te gebruiken parkeerplaatsen.

Iedereen die in Nederland als luchtverkeersleider, vluchtinformatieverstrekker of bediener van een luchtvaartstation werkt, moet aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Er bestaan enkele opleidingsinstellingen voor deze specifieke beroepen. Ook moet aan specifieke eisen worden voldaan zoals een uitstekende beheersing van de Engels taal en medische geschiktheid. Het benodigde bewijs van bevoegdheid wordt namens de Minister afgegeven door Kiwa Register BV. De ILT houdt toezicht op de inrichting en kwaliteit van de opleidingen en certificeert opleidingsinstellingen voor luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers.

Hoort bij