Exploitatievergunning

In de Verordening EG 1008/2008 staan de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten. Deze regels gelden niet voor rondvluchtbedrijven.

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is nodig om passagiers, vracht en/of post te vervoeren binnen de Europese Gemeenschap en de Europese Economische Ruimte. Lees hoe u de vergunning aanvraagt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).