Formulier: Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf - ILT 033.07

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het plegen van luchtvervoer zonder vergunning voor vervoer voor eigen bedrijf.