Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het plegen van luchtvervoer zonder vergunning voor vervoer voor eigen bedrijf.