Piloten

Om zelfstandig te mogen zweefvliegen heeft u een Sailplane Pilot Licence  (SPL) nodig. De ILT verzorgt de afgifte van het SPL. Heeft u een SPL dan kunt u een opleiding volgen voor extra bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verschillende startmethodes, TMG, aerobatic en instructie bevoegdheden.

Het SPL is onbeperkt geldig en u mag het gebruiken zolang u over voldoende recente vliegervaring beschikt. Voldoet u niet aan die recentheidseis, dan mag u alleen met een instructeur of onder toezicht vliegen tot u weer aan deze recentheidseis voldoet. Voor verschillende bevoegdheden gelden verschillende recentheidseisen. Deze zijn te vinden in de EASA regelgeving in Part-SFCL.

Opleiding

De opleiding voor het SPL volgt u bij een Declared Training Organisation (DTO) of Approved Training Organisation (ATO). Momenteel zijn er in Nederland uitsluitend DTO’s die zweefvliegopleidingen verzorgen. Deze DTO’s zijn vaak verbonden aan een zweefvliegvereniging.

De opleiding voor het SPL bestaat uit zowel praktijkles als theorieles. U sluit beide onderdelen af met een examen. De Stichting Examens Zweefvliegen en Ballonvaren (STEBZ) neemt het theorie-examen af. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een examinator.

Naast de opleiding voor het SPL zijn er diverse opleidingen voor aanvullende bevoegdheden en privileges. Hoe deze opleidingen er precies uitzien, kunt u navragen bij uw vliegschool.

Medisch certificaat

U mag uw SPL alleen gebruiken als u beschikt over een geldig LAPL, klasse 1 of klasse 2 medisch certificaat. Dit geldt ook als u nog geen SPL heeft, maar solo (onder toezicht) vliegt. Met een LAPL medisch certificaat mag u overigens niet commercieel vliegen. Ook mag u met dit LAPL medisch certificaat  alleen binnen de EU vliegen. Voor een klasse 1 of 2 certificaat gelden deze beperkingen niet.

Het medisch certificaat moet door een EASA land zijn uitgegeven. Een eerste medische keuring moet in het land van brevetafgifte plaatsvinden. Verlengingskeuringen kunnen ook in het buitenland.

Meer informatie:

Aanvraag en uitbreiding brevetten

De ILT verzorgt de afgifte van het SPL. Hieronder vindt u de benodigde formulieren en documenten voor het examen en voor de aanvraag en uitbreiding van brevetten.

Let op: bij een her-afgifte van het SPL (bijvoorbeeld als u een uitbreiding aanvraagt), zet de ILT alleen geldige ‘ratings en ‘certificates’ over op het nieuwe brevet. Dit op grond van EASA regelgeving. Concreet betekent dit het volgende: heeft u een Sailplane Towing Rating, Banner Towing Rating, of FI(S) bevoegdheid op uw brevet? Dan gaan deze alleen over op uw nieuwe brevet als u aan de bijbehorende recentheidseisen voldoet.  

Formulieren aanvraag en uitbreiding SPL

Formulieren aanvraag- en uitbreiding- instructiebevoegdheid

Link

Commercieel vliegen

Met een SPL is het mogelijk om commercieel passagiers te vliegen. Voorwaarde is dat de de organisator de commerciële activiteiten bij de ILT declareert. Ook stelt de wetgeving aanvullende eisen aan de piloot. De piloot heeft minimaal een klasse 2 medisch certificaat, moet beschikken over een bepaalde hoeveelheid vliegervaring en mag niet ouder zijn dan 69 jaar.

Omzetting van GPL en LAPL(S) naar SPL

Per 8 april 2021 geldt Europese wetgeving voor zweefvliegbrevetten. In de overgangsperiode van nationale naar Europese wetgeving waren er meerdere brevetten voor zweefvliegen, namelijk het SPL, het LAPL(S) en het GPL (een KNVvL brevet).

Per 8 april 2021 is het GPL niet meer geldig. Heeft u een GPL, dan kunt u deze onder voorwaarden omzetten naar naar een SPL. Zie hiervoor onder aan deze tekst de link naar het conversierapport.

Heeft u een voorloper van het GPL zoals het ZVB? Het is niet mogelijk voorlopers van het GPL naar een SPL om te zetten. Wilt u een SPL, dan zult u de hele opleiding voor het SPL moeten doorlopen.

Heeft u een LAPL(S)? Dan hoeft u uw brevet niet om te zetten. Het LAPL(S) blijft geldig. Bij een eerstvolgende nieuwe uitgifte van uw brevet zet de ILT het LAPL(S) brevet om in een SPL.

Bijbehorende link en documenten