Wet- en regelgeving

Safety Management Manual van ICAO basis voor VMS Light

Er is voor de kleine, niet-commerciele luchtvaart geen wettelijke verplichting om een Veiligheids Management Systeem te gebruiken, dus ook niet het VMS Light dat de Inspectie Leefomgeving en Transport ter beschikking stelt (zie bij Ontwikkelingen). Omdat deze verplichting er naar alle waarschijnlijkheid wel komt, heeft de inspectie al op voorhand daarmee rekening gehouden.

Het Veiligheidsbeleidshandboek, onderdeel van VMS Light, is geschreven aan de hand van ICAO-document 9859 (Safety Management Manual). Het bevat alle componenten van een Veiligheids Management Systeem. Verder houdt dit handboek rekening met de EASA CRV 2008-22C en in het bijzonder met de 'Requirements for small organizations'.