Vereenvoudigd veiligheidsmanagementsysteem

Het vereenvoudigde veiligheidsmanagementsysteem kleine luchtvaart (VMS Light) is een hulpmiddel dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aanbiedt aan iedereen die:

 • Binnen de kleine luchtvaart zijn eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid op een gestructureerde manier wil invullen en
 • niet AOC-plichtig is (zoals luchtvaartmaatschappijen en rondvluchtbedrijven) en geen ATO heeft.

De inspectie vindt een VMS (Light) waardevol. Het is ontwikkeld op basis van wereldwijde overeengekomen uitgangspunten (ICAO-document 9859 (Safety Management Manual)). Het bevat alle componenten van een VMS. Verder houdt dit handboek rekening met de EASA CRV 2008-22C en in het bijzonder met de voorwaarden die gelden voor kleine organisaties. Zie onderaan deze pagina de download.

Toepassing VMS Light

VMS Light bestaat uit losse componenten die samen een systeem vormen. Het handboek bevat alle componenten en formulieren van het systeem. Het nuttig effect wordt versterkt als organisaties eigen informatie delen met andere, bij voorkeur soortgelijke, organisaties via KNVvL, AOPA-NL, NACA, NVL, PBN, NVAV en NFHL. Deze organisaties bieden vooral begeleiding bij het introduceren van VMS Light. Ook de inspectie geeft voorlichting en instructie.

Iedere organisatie maakt de documenten voor zichzelf passend. Maar het systeem op zich mag niet veranderen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan definities te wijzigen en wijzigingen aan te brengen in de beschrijvingen en indelingen van de registers. Een organisatie bepaalt of, en zo ja, in welk tempo zij met VMS Light gaat werken, tenzij er sprake is van een (inter)nationale verplichting. Een stapsgewijze introductie is ook mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld beginnen met voorvalmanagement en later risicomanagement en het preventief borgen van veiligheid (safety assurance) toevoegen.

Componenten VMS Light

 • Veiligheidsbeleidshandboek
 • Veiligheidsbeleidsverklaring
 • Risicomanagement = voorvalmanagement + gevaaridentificatie
 • Safety Assurance
 • Veiligheidstraining
 • Veiligheidspromotie

De bijlagen (3 registers) zijn voor (en in te vullen door) de veiligheidsmanager:

 • Voorvalregister
 • Gevarenregister
 • Bevindingenregister
 • VMS Light

Als u geïnteresseerd bent in de manier waarop de diverse (belangen)organisaties het VMS Light toepassen, kunt u dat rechtstreeks bij deze organisaties navragen. Neem contact op met de ILT voor een toelichting op het systeem van belangstellende vliegclubs, bedrijven en andere organisaties.