DTO Nieuwsbrief 2023 nummer 1

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 • FI voor LAPL only
 • Koolstofmonoxide meters in de cockpit
 • Noteren van klachten en defecten in het journaal
 • Eerste solovlucht

FI voor LAPL only

Een FI(A) die in het bezit is van een PPL(A) en geen theoriekennis op CPL(A) niveau heeft aangetoond mag uitsluitend voor het LAPL(A) opleiden. Dit staat in FCL.915.FI (b)(2)(i). We spreken dan van een ‘FI for LAPL only’, afgekort ‘FI LAPL’. ILT heeft deze limitatie zodanig geïnterpreteerd dat een FI LAPL training mocht verzorgen voor afgifte van een LAPL en aanvullend voor de klasses SEP en TMG en additional ratings op het LAPL: Night, Aerobatic, Banner Towing en Sailplane Towing. Voorwaarde is dat de FI LAPL zelf beschikt over deze ratings en bijbehorende instructiebevoegdheden.

Eind vorig jaar heeft ILT naar aanleiding van een bezwaarschrift EASA gevraagd welke training door een FI LAPL mag worden verzorgd. EASA heeft ILT het volgende standpunt meegedeeld:

The prerequisites and privileges for the “FI LAPL only” are defined in FCL.915.FI FI – PREREQUISITES:

(b)(2)(i) except for an FI(A) providing training for the LAPL(A) only, passed the CPL theoretical knowledge examination, which may be taken without completing a CPL theoretical knowledge training course and which shall not be valid for the issue of a CPL.

Therefore the privileges are to instruct for the LAPL(A) only, which means that the FI is restricted to the licence only, not any associated ratings.

To answer your questions:

 • FI LAPL(A); Only the privilege for licence training FCL.115, FCL.135.A, and the training foreseen in FCL.140.A.
 • The privileges to instruct for the additional ratings require to have passed the CPL theoretical knowledge examination to lift the restriction “LAPL Only” and to meet the requirements to instruct for those particular ratings.”

Dat betekent dat de bevoegdheden van een FI LAPL beperkter zijn dan tot op heden door ILT geïnterpreteerd. Op grond van het standpunt van EASA is een FI LAPL alleen bevoegd tot het opleiden voor een LAPL, de klasse extensie naar SEP of TMG voor de houder van een LAPL en LAPL(A) refresher training (ofwel de training bedoeld in FCL.115, FCL.135.A en FCL.140.A)

Gelet op de tot nu toe ruimere interpretatie van ILT geldt het volgende: de instructie die tot het bekend worden van het bovengenoemde standpunt in overeenstemming met de ruimere interpretatie van ILT door een FI LAPL is verzorgd, wordt geaccepteerd. Vanaf nu is het bovengenoemde standpunt van EASA leidend. Indien in uw organisatie van toepassing, is het verzoek van ILT de werkwijze en de inzet van de instructeurs hiermee in overeenstemming te brengen.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met uw inspecteur.

Koolstofmonoxide meters in de cockpit

In de vorige nieuwsbrief is uw aandacht gevraagd voor de CO meter in de cockpit. In aanvulling hierop geldt dat hierbij in alle gevallen de instructie van de vliegtuigfabrikant leidend is, indien beschikbaar.

De NTSB heeft hierover een lezenswaardig artikel geschreven. U kunt dit artikel hier lezen.

Noteren van klachten en defecten in het journaal

In de vorige nieuwsbrief is uw aandacht gevraagd voor het noteren van klachten en defecten in het journaal. In aanvulling hierop geldt dat ook het gebruik van bijvoorbeeld een ATL is toegestaan. Voor meer informatie kunt u NCO.GEN.150 raadplegen.

Eerste solovlucht

De eerste solovlucht. Een mooi moment. Ook een belangrijk moment. ILT constateert dat een eerste solovlucht in de categorie ‘Aeroplane’ soms al wordt uitgevoerd na 10 uur of zelfs eerder. Omdat een cursist in dit stadium mogelijk nog onvoldoende ervaring heeft en cruciale vaardigheden mogelijk niet heeft geoefend kan dit een potentieel veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Om een eerste solo veilig te kunnen laten plaatsvinden zijn de volgende overwegingen van belang.

 • Zijn alle oefeningen uit de syllabus tot aan de eerste solo uitgevoerd en worden deze op een voldoende niveau beheerst door de cursist?
 • Heeft de leerling voldoende uren gevlogen volgens de syllabus?
 • Is de cursist bekend met de uitwijkprocedure en bekend met het vliegveld waarnaar kan worden uitgeweken? Is dit vliegveld in de opleiding al een keer aangevlogen zodat de cursist het vliegveld herkent en bekend is met de procedures?
 • Is de uitwijk beschikbaar op het moment van de solo vlucht?
 • Is de cursist bekend met het uitvoeren van noodprocedures zoals een noodlanding?
 • Beschikt de cursist over een geldig medical?
 • Heeft de cursist aangetoond gebruik te kunnen maken van RT (bij voorkeur heeft de cursist de RT-opleiding al afgerond)?
 • Is de weersituatie en -verwachting in overeenstemming met de voorwaarden voor een (eerste) solovlucht?

Informatieblad reductie vliegopleiding

In het informatieblad ‘Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen’ zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. De nieuwe versie van het informatieblad treft u hier aan.

Afkortingen

ATL      Aircraft Technical Log

CO       koolstofmonoxide

CPL      Commercial Pilot Licence

EASA    European Aviation Safety Agency

EU        Europa

FI         Flight Instructor

ILT       Inspectie Leefomgeving en Transport – Luchtvaart

LAPL     Light Aircraft Pilot Licence

NTSB    National Transportation Safety Board

PPL       Private Pilot Licence

RT        Radio-telefonie

SEP      Single Engine Piston

TMG     Touring Motor Glider