Informatieblad toezicht kleine luchtvaart 2017

Verslag van ervaringen en indrukken opgedaan tijdens controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport op 10 groene velden onder 38 gezagvoerders van de kleine luchtvaart in 2017.

In 2017 trokken op 4 dagen verschillende teams naar groene vliegveldjes om de vliegveiligheid van de kleine luchtvaart te controleren. Voorheen hadden controles een repressief karakter, in tijden van de koersverandering van de ILT is er ook ruimte voor reacties en suggesties van ondertoezichtstaanden.

Op basis van dit bescheiden aantal toezichtacties kan geen representatief beeld worden geschetst. Maar om de sector toch informatie terug te kunnen geven, is een informatieblad met ervaringen en indrukken samengesteld dat actief onder de aandacht van de (vertegenwoordigers van) kleine luchtvaart wordt gebracht.