Groningen Airport Eelde voldoet aan geluids- en gebruiksregels

Groningen Airport Eelde hield zich het afgelopen jaar aan de gebruiksregels en de geluidsnormen. Dat staat in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De coronacrisis had ook effect op de activiteiten op Groningen Airport Eelde. Daardoor wijken de resultaten sterk af van die van voorgaande jaren.

Toezicht op regionale luchthavens

Voor regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde, gelden regels voor het gebruik van de luchthaven en geluidsnormen. Ook zijn er regels om het vliegen over bewoond gebied zoveel mogelijk te beperken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of Groningen Airport Eelde en de partijen die daarop vliegen, zich aan de geluidsnormen en regels houden. Gebeurt dat niet? Dan kan de ILT maatregelen, dwangsommen of boetes opleggen. Na afloop van een gebruiksjaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van het toezicht. Deze gaat over de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Coronamaatregelen van grote invloed

Uit de handhavingsrapportage blijkt dat de coronamaatregelen van grote invloed waren op het aantal vliegtuigbewegingen op Groningen Airport Eelde. De gevolgen zijn vooral zichtbaar bij de berekende geluidsbelasting in de handhavingspunten, het aantal vluchten buiten openingstijden en het aantal militaire vluchten. 

Geen onrechtmatigheden gevonden

Groningen Airport Eelde heeft de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet overschreden. Bij circuitvluchten en parachutevluchten traden ook geen onrechtmatigheden op. Bij de gecontroleerde militaire vluchten constateerde de ILT geen onrechtmatigheden. 

Minder nachtvluchten

Het aantal vliegtuigbewegingen na 23.00 is duidelijk afgenomen door de coronacrisis. Er waren 138 vluchten na 23.00 uur. Deze waren nodig vanwege reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten met een vereiste onmiddellijke start of landing. Er zijn hierdoor geen onrechtmatigheden op dit punt. 

Eén overtreding luchtvaartmaatschappij

De ILT onderzocht 31 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Daarbij was sprake van één overtreding die te maken had met het correct vliegen van de vertrekprocedures. De betreffende luchtvaartmaatschappij kreeg een waarschuwingsbrief van de inspectie.