Groningen Airport Eelde opnieuw binnen de normen

Groningen Airport Eelde (GAE) is, net als het voorgaande gebruiksjaar, opnieuw binnen de geluid- en milieunormen gebleven, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de meest recente handhavingsrapportage. De ILT doet daarin verslag over de naleving van de normen door GAE en de gebruikers van de luchthaven. De rapportage bestrijkt de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.

De inspectie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd bij circuitvluchten (les- en oefenvluchten) of valschermspringen. Ook bij de 148 nachtvluchten en 80 militaire vluchten hebben GAE en gebruikers zich aan de regels gehouden.

Wel was er één vlucht waarbij de piloot zonder geldige reden afweek van de opgedragen vertrekroute. De luchtvaartmaatschappij heeft hierover een waarschuwingsbrief ontvangen.

Bekijk de handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde.

Vliegtuig in de lucht

Hoort bij