Verklaringen lokaal spoor

In de wet is bepaald dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) decentrale overheden ondersteunt bij de vergunningverlening voor lokaal spoor. Bij het in gebruik nemen van (nieuw) spoor of (nieuw) materieel vraagt u als beheerder of vervoerder daarom bij de ILT een schriftelijke verklaring aan.

Infrastructuur lokaal spoor

Neem bij het in gebruik nemen van (nieuwe) infrastructuur altijd ruim van tevoren contact op met de ILT. De ILT adviseert u over dossieropbouw en de inhoud van uw aanvraag. Zo krijgt u op tijd de schriftelijke verklaring die u nodig heeft voor de vergunningsaanvraag. Voor lokaal spoor dat al in gebruik was vóór 1 december 2015 heeft u geen schriftelijke verklaring of vergunning nodig.

In gebruik nemen spoorvoertuigen

Neem voor de aanschaf of ingebruikname van (nieuw) materieel altijd ruim van tevoren contact op met de ILT. U krijgt van de ILT advies over het informatiedossier en inhoud van het verzoek. Zo krijgt u de schriftelijke verklaring die u nodig heeft voor de vergunningsaanvraag op tijd. Voor spoorvoertuigen die al in gebruik waren vóór 1 december 2015 is geen schriftelijke verklaring of vergunning nodig.

Vraag nu een schriftelijke verklaring aan

Wilt u een schriftelijke verklaring aanvragen? Gebruik daarvoor 1 van deze formulieren.

In de formulieren staat welke documenten u bij het verzoek inlevert. De behandeltermijn voor uw aanvraag voor een verklaring voor het veiligheidsbeheersysteem (VBS) is 13 weken.