Legionellapreventie heeft aandacht nodig na versoepeling coronamaatregelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept bedrijven en instellingen op om het legionellabeheer op orde te brengen zodra de versoepeling van de coronamaatregelen voor deze organisaties in gaat. Er worden hierover brieven gestuurd naar de branches (prioritaire instellingen) die hiervoor onder toezicht staan van de ILT. In de brief staat welke concrete stappen bedrijven moeten zetten om de drinkwaterinstallatie op een veilige manier op te starten. Bijvoorbeeld om monsters te nemen voordat de voorziening wordt opgestart.

Douches foto: Pieter Pennings

Veel organisaties konden door de coronamaatregelen hun legionellabeheer niet optimaal uitvoeren of zijn (deels) gesloten geweest. Drinkwater in installaties heeft daarom soms lange tijd stil gestaan. Daarmee nam het risico op groei van legionellabacteriën toe.

Legionellapreventie prioritaire instellingen
Locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen. Zij zijn verplicht aan legionellapreventie te doen waarop de ILT toezicht houdt. Prioritaire instellingen zijn o.a. inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens en truckstops, benzinestations, wegrestaurants en dergelijke met douchefaciliteiten.

Spoel kranen door - card (groot)

Scholen, winkels etc.
Ook bedrijven en instellingen die niet onder dit specifieke toezicht vallen (niet-prioritaire instellingen), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten letten op legionellabeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeert deze groep met tips om de kans op legionella te verminderen.

Risico’s
Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige longontsteking, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over. Deze legionellabesmettingen kunnen meestal worden voorkomen. De ILT gaat nadat een versoepeling van de coronamaatregelen voor prioritaire instellingen een feit is, controleren of de risico’s zijn beperkt.

Spoel kranen door als ze een tijd niet gebruikt zijn