Legionella, uw zorg?!

Als u eigenaar en/of beheerder bent van een bedrijf of organisatie die onder de ‘prioritaire instellingen’ valt, dan is dit informatieblad voor u bedoeld. Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen en dienen aan legionellapreventie te doen.